Kapitalvinstkalkyl för villa
Obligatoriska fält är markerade med *

Försäljning
Årtal*  (åååå)
Pris*  kr
Utgift  kr

Inköp
Årtal*  (åååå)
Pris*  kr
Utgift  kr

Förbättringar på villan
Årtal (åååå) Belopp, kr Typ av förbättring


Återföring av uppskov  kr